Cách deposit tài sản trên Coin98 Isolated Pool

Thông qua DApp Browser

Để truy cập vào Solend từ màn hình chính của ví sau khi đăng nhập, truy cập Browser (Trình Duyệt), truy cập: https://solend.fi/dashboard?pool=coin98

Bước 1: Click Get started. Trong giao diện chính, chọn Connect Wallet (Kết nối ví) bên góc phải phía dưới màn hình.

Bước 2: Chọn biểu tượng Coin98 để tiến hành kết nối với Solend.

Nếu bạn muốn thay đổi ví, click vào tên của ví ở phía bên dưới góc phải màn hình → Chọn ví/chain thích hợp.

Lending

Bước 1: Lựa chọn loại tài sản mà bạn muốn cung cấp, mình sẽ lấy C98 để làm ví dụ. Ở tab Supply, nhập số lượng bạn muốn deposit, có thể chọn đơn vị theo C98 hoặc USD.

Sau khi nhập số lượng, bạn cần chú ý một vài thông tin sau:

  • Borrow limit: giới hạn số tiền tối đa anh em có thể vay sau khi deposit.

  • Utilization: Mức độ tận dụng vốn.

  • Supply APY: lãi suất từ việc bạn cung cấp thanh khoản (tùy theo loại token sẽ có APY khác nhau).

  • SLND rewards: Như đã nói từ đầu, việc sử dụng các tính năng của Solend có thể kiếm được một khoản SLND token nhất định (tính theo năm), tỉ lệ với mỗi pool cũng là không giống nhau, anh em nên cân nhắc.

  • Net APY: Tổng APY bạn nhận được (Supply APY + SLND rewards).

Bước 2: Chọn Supply. Hệ thống sẽ tính một lượng phí mạng lưới rất nhỏ cho bước này. Nhấp Approve (Duyệt) để xác nhận.

Như vậy là bạn đã cung cấp tài sản vào pool thành công. Bạn có thể theo dõi tài khoản của mình ở phần Dashboard → Show account. bạn cũng có thể rút bất cứ lúc nào bằng cách click vào phần Assets supplied sau đó nhập số lượng muốn rút, click Withdraw.

Bước 1: Lựa chọn loại tài sản trong pool mà mình muốn rút.

Bước 2: Nhập số lượng tài sản muốn rút. Sau đó nhấn Withdraw.

Hệ thống sẽ tính một lượng phí mạng lưới rất nhỏ cho bước này. Nhấp Approve (Duyệt) để xác nhận.

Lưu ý: Bạn cần lưu ý đến chỉ số Utilization khi rút tài khoản ra khỏi pool. Nếu chỉ số này quá cao do tài sản của anh em đang được thế chấp để vay. Anh em cần trả lại lượng tài sản đã vay để có thể rút ra khỏi pool bất cứ lúc nào.

Kết nối với Coin98 Extension

Bước 1: Truy cập: https://solend.fi/dashboard?pool=coin98.

Bước 2: Click vào Connect Wallet, rồi chọn ví Coin98 để kết nối.

Bước 3: Nhập mật khẩu và xác nhận liên kết với DApp. Như vậy là bạn đã liên kết thành công ví Coin98 với Solend.

Bước 4: Lựa chọn loại tài sản mà bạn muốn cung cấp, mình sẽ lấy C98 để làm ví dụ. Ở tab Supply, nhập số lượng bạn muốn deposit, có thể chọn đơn vị theo C98 hoặc USD.

Bước 5: Click Supply để cung cấp thanh khoản. Sau đó confirm giao dịch trong ví Coin98, bước này sẽ mất một khoản phí nhỏ. Chọn Sign.

Như vậy là bạn đã cung cấp thanh khoản thành công. Anh em có thể theo dõi tài khoản của mình ở phần Dashboard → Your account.

Bạn cũng có thể rút bất cứ lúc nào bằng cách click vào phần Assets supplied sau đó nhập số lượng muốn rút, click Withdraw.

Last updated