Hướng dẫn cách stake C98 trên Coin98 Staking

Hướng dẫn stake C98 trên Coin98 Staking

Sử dụng Coin98 Extension

Đảm bảo bạn đã cài đặt Coin98 Extension và có ví chứa C98 token trên Coin98 Extension

Bước 1: Truy cập: stake.coin98.com.

Bước 2: Kết nối ví Coin98 Extension của bạn với trang web này: Chọn chọn chain (BEP20 hoặc ERC20) và địa chỉ ví chứa C98 bạn muốn stake.

Bước 2: Chọn gói stake từ màn hình chính. Ở hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chọn gói stake 1000 C98 BEP20 trong 12 tháng làm ví dụ minh họa;

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết:

 • Số lượng C98 bạn muốn stake;

 • Thời gian stake;

 • Nhập tên thẻ (Không bắt buộc);

 • Nhập ID thẻ (Không bắt buộc);

Ở mục Custom Card sẽ có tính phí Custom. Cụ thể, tên Card: 10 C98 và Card ID: 10 C98

Step 5: Chọn Approve Stake --> sau đó chọn Confirm Stake.

Lưu ý: Bạn cần chuẩn bị token chủ của mỗi blockchain trước khi thực hiện giao dịch stake (hoặc unstake) để trả cho Phí gas:

 • BNB Smart Chain: Chuẩn bị BNB BEP20 làm phí gas cho giao dịch stake C98 BEP20

 • Ethereum: Chuẩn bị ETH ERC 20 làm phí gas cho giao dịch stake C98 ERC20

Nếu giao dịch thành công, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết trong phần Staking và các NFT sẽ hiển thị trong mục tab NFT trên Coin98 Extension của bạn.

Sử dụng Coin98 Super App

Coin98 Staking trên Coin98 Super Wallet hiện tại đang hỗ trợ stake C98 trên các blockchain sau:

 • BNB Smart Chain (BEP20)

 • Viction (VRC25)

 • Ethereum (ERC20)

Đảm bảo bạn đã cài đặt Coin98 Super Wallet và có ví chứa C98 token trên Coin98 Super Wallet.

Hướng dẫn sử dụng cho người mới

Bước 1: Mở Coin98 Super Wallet, chọn Staking hoặc chọn More (Xem thêm) -> Chọn Staking.

Bước 2: Ở mục ví phía trên của màn hình chính Coin98 Staking sẽ hiển thị ví mà bạn đang kết nối. Để thay đổi ví kết nối, chọn vào tên ví → sau đó chọn chain (BEP20, VRC25 hoặc ERC20) và địa chỉ ví chứa C98 bạn muốn stake.

Bước 3: Click chọn gói stake từ màn hình chính → Sau đó click Stake. Ở hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chọn gói stake 1000 C98 BEP20 trong 3 tháng làm ví dụ minh họa;

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết:

 • Số lượng C98 bạn muốn stake;

 • Thời gian stake;

 • Nhập tên thẻ (Không bắt buộc);

 • Nhập ID thẻ (Không bắt buộc);

 • Coin98 Staking cho phép người dùng cá nhân hóa thẻ NFT bằng cách hỗ trợ tùy chỉnh tên thẻ (Card Name) và ID thẻ (ID Card). Bạn có thể thay đổi tên thẻ nhiều lần kể cả sau khi stake nhưng ID thẻ thì chỉ được đổi một lần duy nhất trước khi stake

 • Ở mục Custom Card sẽ có tính phí Custom. Cụ thể, tên Card: 10 C98 và Card ID: 10 C98

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin → Chọn Stake để thực hiện giao dịch.

Lưu ý: Bạn cần chuẩn bị token chủ của mỗi blockchain trước khi thực hiện giao dịch stake (hoặc unstake) để trả cho Phí gas:

 • BNB Smart Chain: Chuẩn bị BNB BEP20 làm phí gas cho giao dịch stake C98 BEP20

 • Ethereum: Chuẩn bị ETH ERC 20 làm phí gas cho giao dịch stake C98 ERC20

 • Viction: Zero gas fee cho giao dịch stake C98 VRC25 (không cần chuẩn bị VIC token làm phí gas)

Nếu giao dịch thành công, bạn vào phần Stake History (Lịch sử Stake) bằng cách click biểu tượng hình đồng hồ ở góc trên bên phải từ màn hình chính của Coin98 Staking.

Hướng dẫn unstake C98 trên Coin98 Staking

Sử dụng Coin98 Extension

Bước 1: Truy cập vào stake.coin98.com, chọn chain (BEP20, VRC25 hoặc ERC20) và địa chỉ ví bạn đã sử dụng để stake C98 trước đó.

Bước 2: Chuyển sang phần giao diện Staking. Chọn package đã được stake mà bạn muốn unstake.

Bước 3: Kiểm tra thông tin unstake của bạn một lần nữa. Nếu đồng ý, chọn Confirm. C98 đã được stake và phần thưởng nhận được của bạn sẽ về lại ví của bạn ngay sau đó.

Bước 5: Chứng nhận NFT cho staking package đã claim sẽ hiển thị trong Khu vực Unstaked.

Hướng dẫn unstake C98 trên Coin98 Staking

Bước 1: Mở Coin98 Super , chọn Staking hoặc chọn More (Xem thêm) -> Chọn Staking.

Bước 2: Chọn chain (BEP20, VRC25 hoặc ERC20) và địa chỉ ví bạn đã sử dụng để stake C98 trước đó

Bước 3: Truy cập Stake History (Lịch sử Stake) bằng cách click vào biểu tượng hình đồng hồ ở góc trên bên từ phải màn hình chính của Coin98 Staking → Chọn gói bạn muốn unstake

Lưu ý:

 • Người dùng không thể unstake trong 15 ngày đầu tiên.

 • Nếu unstake trước ngày hết hạn, bạn sẽ chỉ được hưởng lãi suất thả nổi (floating rate) cố định ở mức APR 2,0%, bất kể bạn đã chọn loại kế hoạch staking nào.

Bước 4: Kiểm tra thông tin một lần nữa trước khi Unstake → Chọn Unstake để thực hiện giao dịch.

Last updated