Coin98 Web Wallet

Coin98 Web Wallet là một ví tiền điện tử phi tập trung (non-custodial) cho phép người dùng hoàn toàn kiểm soát tài sản của bạn, bao gồm cả cụm từ mật khẩu (Passphrase) và khóa cá nhân (private key). Coin98 Web Wallet là một phiên bản mới dành cho web để người dùng có thêm tuỳ chọn trải nghiệm toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái Coin98.

Hỗ trợ Multi-chain

Coin98 Web Wallet hiện tại hỗ trợ Ethereum, BNB Chain, HECO, Solana, Near, Avalanche C-chain, Avalanche X-Chain, Tron, Polygon, Fantom, Polkadot, Kusama, Cosmos, THORChain, Terra, Band, Kava, Persistence, TomoChain, KardiaChain, Ronin, XDai, KuCoin Community Chain, Boba Network.

Coin98 sẽ mở rộng mạng lưới blockchain hỗ trợ trong tương lai

Gửi và nhận coin/ token

Bạn có thể gửi và lưu trữ nhiều loại / token khác nhau một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Coin98 Web Wallet. Tốc độ giao dịch và phí gas được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho tất cả người dùng.

Tính năng Swap (Hoán đổi)

Hiện tại, người dùng có thể swap token trực tiếp trên các DEX nổi bật như SarosSwap (Solana), PancakeSwap, MDEX (BNB Chain), UniSwap, SushiSwap (Ethereum), QuickSwap (Polygon), Pangolin, Trader Joe (Avalanche C - chain), MDEX (HECO Chain) , Ubeswap (Celo), Coin98 Exchange (Solana), MojitoSwap & KuSwap (KuCoin Community Chain), SpiritSwap (Fantom)...trên một giao diện duy nhất.

Tối ưu hóa Gas Fee

Coin98 tự động tối ưu hóa phí gas và tốc độ giao dịch. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể phí giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh bằng cách trượt thanh phí gas.

Ví Coin98 tự động tối ưu hóa và tốc độ giao dịch. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể phí giao dịch. Hoặc nếu không, bạn có thể điều chỉnh phí xăng bằng cách trượt thanh phí xăng tùy theo mục đích của bạn.

Trải nghiệm Extension

Cài đặt Coin98 Extension để trai nghiệm ngay Coin98 Web Wallet.

Last updated