Cách hiển thị ví đang được kích hoạt

Trên Coin98 Extension, bạn có thể tạo nhiều ví khác nhau trên nhiều blockchain bất kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều ví trên cùng một blockchain, duy nhất một trong số đó có thể hiện thị ở màn hình chính. Để chọn ví được kích hoạt và được hiển thị, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Ví đang được kích hoạt là ví được dùng để nhận, gửi và truy cập vào các DApps.

Bước 1: Click icon Manage Wallet ở góc trên bên trái màn hình chính;

Bước 2: Điều chỉnh nút switch bên cạnh mỗi ví để bật (ON)/ tắt (OFF) ví đó.

Last updated