Hướng dẫn thêm Custom Network trên Coin98 Extension

Bước 1: Click chuyển tab Services từ màn hình chính → Chọn Custom Network;

Bước 2: Nhấn vào dấu (+) ở góc bên phải màn hình;

Bước 3: Để thêm những custom network mà bạn muốn sử dụng trên Coin98 Extension, hãy điền những thông tin theo yêu cầu dưới đây:

  • Tên Profile (Tùy chọn).

  • Tên Network.

  • RPC URL.

  • Chain ID.

  • Biểu tượng (Symbol).

  • Block Explorer URL (Tùy chọn).

Đối với các Testnet và Mainnet có sẵn trên Profile (Hồ sơ) của Coin98 Wallet, người dùng chỉ cần chọn tên của Network. Những thông số còn lại sẽ được Coin98 Wallet tự động cập nhật theo sau. Hiện Coin98 Extension đã hỗ trợ tự động 34+ Network.

Đối với các Network không có sẵn trong Profile (Hồ sơ), bạn có thể nhập thủ công các thông số theo yêu cầu được cung cấp trên các website chính thức của Network đó.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các dữ liệu được yêu cầu, chọn Khởi tạo (Create) để hoàn thành.

Hướng dẫn tạo ví sau khi thêm Custom Network

Bước 1: Click icon Manage Wallet ở góc trên bên trái màn hình chính → Click icon thêm ví ở góc trên bên phải;

Bước 2: Chọn mạng lưới đã thêm ở hướng dẫn trên, sau đó chọn Tạo ví (Create);

Bước 3: Đặt tên cho Ví và click Next;

Bước 4:

  • Sao lưu Passphrase và Private Key ở nơi an toàn. Lưu ý: Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để bạn truy cập vào ví và tài sản. Vui lòng đảm bảo sao lưu đúng từng từ trong cụm khóa khôi phục và đúng thứ tự;

  • Nhập lại cụm khóa khôi phục vào ô bên dưới key;

  • Đọc kỹ lưu ý và tick xác nhận bạn đã hiểu rủi ro có thể xảy ra nếu mất key → Click Tạo ví (Create Wallet).

Ví mới sẽ ngay lập tức được hiển thị trên màn hình chính. Người dùng có thể vào lại mục Manage Wallet để xem và quản lý tất cả các ví đã tạo hoặc đã khôi phục trên Coin98 Extension.

Last updated