Có cần phải sao lưu mỗi khi ví cập nhật phiên bản mới không?

Có cần phải sao lưu mỗi khi ví cập nhật phiên bản mới không?

Sau mỗi lần cập nhật phiên bản mới nào, ví của bạn sẽ liên tục sao lưu. Vì vậy, bạn có thể sử dụng ví của mình như bình thường.

Coin98 không thay đổi Private key và Passphrase của người dùng sau khi cập nhật.

Bạn chỉ cần sao lưu Private key và Passphrase một lần, cần phải lưu ở nơi an toàn và tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai. Coin98 khuyên bạn nên làm điều này ngay sau khi tạo một ví mới.

Bạn có thể truy cập vào ví bất kỳ lúc nào miễn là bạn giữ Private key và Passphrase của mình.

Last updated