Coin98 Super App có giữ tài sản của tôi không?

Không!

Coin98 là siêu ứng dụng tiền điện tử số 1 được thiết kế để kết nối một tỷ người dùng đến với thế giới tiền điện tử an toàn và bảo mật.

Coin98 cung cấp cho người dùng một hệ sinh thái toàn diện và đáng tin cậy với các dịch vụ cần thiết trên toàn cầu, bao gồm ví non-custodial multichain lưu trữ NFT & tiền điện tử, bộ tích hợp sàn giao dịch phi tập trung, Cross-chain Bridge & DApp Browser, một Terminal toàn năng, các chương trình kiếm thưởng hấp dẫn, quà tặng & sự kiện và các hoạt động khác. Là một ví non-custodial (không lưu ký), người dùng giữ quyền kiểm soát toàn bộ key và tài sản của mình, Coin98 Super App không có quyền hạn và không thể can thiệp vào tài sản của bạn.

Người dùng cần lưu trữ và bảo quản khóa cá nhân cẩn thận để tránh một số rủi ro như điện thoại bị nghe trộm, bị đánh cắp, mất khóa riêng tư.

Last updated