Cách lấy lại token ERC20 gửi nhầm qua ví BEP20 và ngược lại

Trong trường hợp bạn gửi nhầm token ERC20 tới địa chỉ ví BEP20 ở Coin98, vui lòng tham khảo các bước dưới đây để lấy lại token

Bước 1: Sao chép Private Key hoặc Seed phrase của ví BNB Smart Chain mà bạn đã gửi nhầm token ERC20 vào.

Note: Trong trường hợp quên mất hoặc chưa lưu Private Key và Seed Phrase ở bước tạo ví, hãy làm theo các bước sau để xem lại và sao lưu lại ở nơi toàn và không cung cấp ở:

Ở màn hình chủ chọn Quản lí ví (Manage Wallets) -> Chọn ví BNB Smart Chain mà bạn đã gửi token ERC20 vào -> Chọn Show Private Key & Seed Phrase (Hiện thông tin key) và sao chép Private Key hoặc Seed Phrase của ví.

Bước 2: Tiếp theo, bạn chỉ việc khôi phục ví ERC20 bằng Private Key hoặc Seed Phrase của ví BEP20 vừa sao chép ở bước 1.

2.1. Chọn Quản lí ví (Manage Wallets) ở màn hình chủ ⇒ Chọn biểu tượng thêm ví ở góc phải phía trên màn hình

2.2. Chọn Hot Wallet -> chọn Ethereum chain -> Chọn Restore (Khôi phục) -> Đặt tên Ví và nhập Seed Phrase hoặc Private key ở bước 1 -> Chọn Restore (Khôi phục)

Như vậy là bạn đã khôi phục ví ERC20 bằng key của BEP20 xong, sau khi khôi phục, bạn có thể kiểm tra lại đã kích hoạt ví hay chưa bằng cách vào phần Tất cả ví (All wallet) để kiểm tra.

Lưu ý:

  • Để xem được token phải đảm bảo ví ERC20 bạn mới khôi phục đã được kích hoạt

  • Nếu không thấy token ERC20 hiện trên màn hình chính, bạn vào Manage (Quản lý) chọn Hidden Tokens (Token ẩn) để kiểm tra xem token đó có vô tình bị ẩn đi trong mục này không. Nếu có, hãy xoá bỏ (Remove token) token đó ở mục này để số dư token có thể lên màn hình chính

  • Trường hợp trên chỉ áp dụng với ví riêng lẻ (single-chain), còn nếu dùng ví multi-chain, số dư tài sản gửi nhầm chain sẽ được hiển thị ở chain tương tứng (BNB Smart Chain hoặc Ethereum)

Ngược lại, nếu bạn gửi nhầm token BEP20 vào mạng Ethereum, bạn chỉ cần thao tác ngược lại là có thể lấy lại token.

Last updated