Vì sao khi khôi phục ví số dư của tôi hiển thị 0 và địa chỉ ví bị thay đổi?

Đầu tiên nếu bạn gặp phải trường hợp này khi đang dùng Passphrase, hãy thử dùng Private Key để khôi phục ví vì một Passphrase sẽ có thể tạo ra nhiều private key -> nhiều địa chỉ ví. Nếu cách này vẫn không hiệu quả, bạn có thể tham khảo các cách sau đây:

Bạn nhập không chính xác Passphrase/ Private Key

Kiểm tra xem các từ khoá bạn nhập có sai chính tả hay không, private key và passphrase bạn nhập có sai thông tin gì không.

Passphrase/ Private Key nhập không đúng thứ tự.

Thứ tự các từ trong passphrase hoặc các kí tự trong private key khác nhau sẽ tạo ra các địa chỉ ví khác nhau. Lưu ý bạn cần nhập CHÍNH XÁC và ĐÚNG THỨ TỰ các kí tự hoặc các từ khoá trong passphrase/ private key.

Ngay từ ban đầu, Passphrase và private key đã không được lưu chính xác

Trong trường hợp này, Coin98 Super App rất tiếc không thể hỗ trợ bạn lấy lại ví vì chúng tôi không có quyền truy cập hoặc lưu passphrase/ private key của bạn.

Bạn chọn không đúng tiêu chuẩn ví khi khôi phục

Đối với một số ví, Coin98 Super App hỗ trợ hai tiêu chuẩn. Nếu bạn không chọn đúng tiêu chuẩn của ví ban đầu được tạo, địa chỉ của bạn sẽ thay đổi. Nếu không nhớ bạn có thể thử theo cả 2 chuẩn để xác định chính xác.

Ví Bitcoin:

Coin98 Super App hỗ trợ bạn import ví Bitcoin với 2 loại địa chỉ:

  • Địa chỉ legacy: Bắt đầu dãy địa chỉ với số “1”, ví dụ như 1A1Zc0dA…, thường được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch.

  • Địa chỉ Bech32: Bắt đầu dãy địa chỉ với “bc1”, ví dụ như bc1zahd…, thường được hỗ trợ bởi các ví tiền điện tử non-custodial như Trust Wallet, Coinbase, ... Từ phiên bản Coin98 Super App 10.2, địa chỉ ví Bech32 của bạn đã được Coin98 Super App cải tiến, không thay đổi sau mỗi giao dịch. Nếu trước đây bạn gặp khó khăn trong việc gửi BTC giữa các sàn giao dịch (thường hỗ trợ địa chỉ ví Legacy) và ví (thường hỗ trợ địa chỉ Bech32), thì hiện tại Coin98 Super App đã hỗ trợ bạn có thể gửi BTC từ địa chỉ ví Legacy sang địa chỉ Bech32 và ngược lại một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Coin98 Super App khuyến khích bạn sử dụng địa chỉ ví Bech32 để tận hưởng chi phí giao dịch rẻ hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn so với địa chỉ ví Legacy.

Ví Solana:

  • New Standard là tuỳ chọn import nếu bạn đã tạo ví chuẩn mới trên Coin98 Super App. Ngoài ra đây còn là tuỳ chọn cải tiến, cho phép người dùng khôi phục ví Phantom/ Sollet mà vẫn giữ nguyên định dạng địa chỉ ví cũ.

  • Old Standard là tuỳ chọn import dành cho ví chuẩn cũ đã được tạo trên Coin98 Super App. Nếu bạn đã sử dụng chuẩn mới thì có thể bỏ qua chuẩn này.

  • Nếu bạn import ví Solana từ các ví có chuẩn khác trên Coin98 Super App ví bạn sẽ bị thay đổi địa chỉ.

Ví Celo, Avalanche (C-chain), Tomo Chain:

  • New Standard là tuỳ chọn import nếu bạn đã tạo ví chuẩn mới trên Coin98 Super App từ trước. Ngoài ra đây còn là tuỳ chọn cải tiến, tối ưu các ví của những blockchain platform được xây dựng trên EVM của Ethereum về cùng một địa chỉ ví với ví Ethereum.

  • Old Standard là tuỳ chọn import dành cho ví chuẩn cũ đã được tạo trên Coin98 Super App. Nếu bạn đã sử dụng chuẩn mới thì có thể bỏ qua chuẩn này.

Last updated