Tại sao không chuyển được USDT sang ví khác?

USDT được phát hành trên nhiều chain, và được sử dụng phổ biến nhất là USDT-ERC20 và USDT-TRC20.

● USDT-ERC20 là token được phát hành trên blockchain Ethereum. Do đó, để chuyển USDT-ERC20 sang ví khác, bạn cần có ETH trong ví để trả phí gas cho mạng lưới.

● USDT-TRC20 là token được phát hành trên mạng Tron. Tương tự, để chuyển được USDT-TRC20 sang ví khác, bạn cần có Tron token (TRX) trong ví để trả phí gas cho mạng lưới.

Các token khác cũng sẽ tương tự như vậy. Bạn cần đảm bảo rằng mình có đủ số lượng token chính xác để thanh toán phí gas.

  • Solana (SOL and SPL token) cần SOL làm phí gas.

  • Binance Smart Chain (BEP20) cần dùng BNB-BEP20 làm phí.

  • Huobi ECO Chain cần HT-HRC20 làm phí.

Lưu ý: Hãy lưu ý token mình muốn chuyển thuộc mạng nào và chuẩn bị phí gas của mạng đó trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào nhé!

Last updated