Tại sao phải trả phí gas cho một giao dịch không thành công?

Gas Fee (hay phí Gas) là một loại phí giao dịch mà người dùng sẽ trả cho miner (thợ đào) của blockchain để một giao dịch được thực hiện. Trong đó, gas là đơn vị đo lường năng lượng điện toán cần dùng để thực hiện được một giao dịch cụ thể trên network như: hoàn thiện các giao dịch, xác thực các block và bảo mật trên blockchain.

Tại sao giao dịch không thành công và bạn vẫn phải trả phí gas cho giao dịch đó?

Khi một giao dịch không thành công trên network, bạn vẫn bị tính phí cho những giao dịch này vì phí gas này sẽ dùng để chi trả, đền bù cho lượng năng lượng máy tính đã được sử dụng của miner khi họ thực hiện giao dịch của bạn (xác thực block, ....). Vì vậy, bạn phải trả phí gas dù cho giao dịch của bạn có được thực hiện hay không. Đây không phải là khoản phí mà Coin98 Super App nhận được nên chúng tôi không thể hoàn lại.

Last updated