Thời hạn giao dịch (Transaction Deadline) là gì?

Thời hạn giao dịch là thời gian tối đa cho 1 giao dịch được xử lý, tránh trường hợp chờ đợi quá lâu mà giao dịch vẫn không được thực hiện.

Hướng dẫn cách cài đặt Transaction Deadline

Ở trạng thái mặc định trên Coin98 Super App, Transaction Deadline là 15 phút, tức là nếu giao dịch kéo dài quá 15 phút nhưng vẫn chưa được thực hiện, giao dịch sẽ tự động hủy.

Bạn có thể thực hiện hai bước sau nếu muốn thay đổi Transaction Deadline:

Bước 1: Trong giao diện Swap, chọn biểu tượng Cài đặt.

Bước 2: Nhập mức Transaction Deadline (Thời hạn giao dịch) phù hợp.

Ví dụ: hiện tại trên Ethereum, khi có quá nhiều giao dịch cần được xử lí hoặc thị trường gặp biến động mạnh, thời gian giao dịch chênh lệch nhau rất lớn, nhanh thì trong vòng 30s, chậm thì tầm 15 - 20 phút hoặc thậm chí đến vài giờ. Khi cài đặt tính năng Thời hạn giao dịch 15 phút, khi quá số thời gian này, giao dịch sẽ tự động hủy nếu không thực hiện được.

Last updated