Cách tạo danh mục đầu tư trên Coin98 Super App

Cách tạo danh mục đầu tư trên Coin98 Super App

Thiết lập và tùy chỉnh danh mục đầu tư của bạn chỉ trong 3 bước đơn giản:

Bước 1: Trên màn hình chính, chọn Wallet (Ví điện tử)

Bước 2: Đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn, chọn màu sắc chủ đạo và nhấp vào biểu tượng dấu cộng.

Bước 3: Nhấn OK để hoàn tất.

Ngoài ra, Coin98 không giới hạn số lượng Portfolio nên bạn có thể tạo nhiều danh mục đầu tư để quản lý nhiều khoản đầu tư khác nhau. Thao tác bạn có thể thực hiện tương tự như các bước ở trên.

Cách thêm coin/token vào danh mục đầu tư

Bạn có thể bổ sung các đồng coin/token mà bạn đang nắm giữ vào danh mục đầu tư để tiện theo dõi biến động tài sản bằng cách:

Bước 1: Chọn Add Token (Thêm Token) trên tab Wallet (Ví điện tử).

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết:

  • 2.1: Tìm kiếm tên đồng Coin/Token mà bạn đang có.

  • 2.2: Nhập số lượng bạn đang giữ.

  • 2.3 Dựa trên giá của đồng Coin/token lúc bạn mua vào, thay đổi giá mua nếu cần.

Bước 3: Chọn Add Token (Thêm vào danh mục đầu tư).

Xem thống kê danh mục đầu tư

Bạn có thể chuyển đến phần Statistic (Thống Kê). để xem tổng quan về danh mục đầu tư, từ việc quản lý danh sách các đồng coin, đến phần trăm giá trị của từng tài sản và tổng giá trị tài sản của bạn.

Chức năng theo dõi danh mục đầu tư là một chức năng căn bản, giản đơn nhưng lại cực kì quan trọng vì việc theo dõi danh mục đầu tư có thể giúp bạn kiểm soát tốt tình hình các đồng coin/ token đang nắm giữ, theo dõi và thay đổi kịp thời để hạn chế tối thiểu các rủi ro xảy ra.

Last updated