Hướng dẫn đổi tên hoặc xóa Ví khỏi mục Quản lí ví

Hướng dẫn cách đổi tên ví

Bước 1: Chọn biểu tượng Quản lý Ví trên màn hình chính;

Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt ở trên cùng bên phải;

Bước 3: Chọn ví bạn muốn đổi tên

Bước 4: Chọn Đổi tên → Nhập tên ví bạn muốn → bấm Xác nhận để hoàn tất.

Hướng dẫn cách xoá ví

Bước 1: Chọn biểu tượng Quản lí Ví trên màn hình chính;

Bước 2:Chọn biểu tượng Cài đặt ở trên cùng bên phải;

Bước 3: Chọn ví bạn muốn đổi xóa;

Bước 4: Bấm Xóa Ví → Nhập Pincode và tên Ví → bấm Xóa để hoàn tất.

Last updated