Hướng dẫn quản lý tài sản số

Hướng dẫn gửi tài sản số

Bước 1: Truy cập vào tài sản bạn muốn gửi.

Cách 1:

  • Nhấn chọn Gửi từ giao diện Ví điện tử => chọn token bạn muốn gửi;

Cách 2:

  • Từ giao diện Ví điện tử, lướt và chọn token bạn muốn gửi => nhấn Gửi

Bước 2: Nhập

  • Số lượng token bạn muốn thực hiện giao dịch

  • Địa chỉ ví nhận token

  • Tin nhắn

  • Tuỳ chỉnh Gas Fee

Bước 3: Chọn Send (Gửi).

Sau khi giao dịch thành công, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch bằng cách chọn token đó ở giao diện ví.

Hướng dẫn gửi tài sản số đến nhiều địa chỉ ví

Coin98 đã phát triển tính năng gửi token đến nhiều địa chỉ ví mà không cần phải thực hiện từng giao dịch đơn lẻ.

Bước 1: Thực hiện theo các bước ở mục “Cách gửi tài sản số" để chọn token bạn muốn gửi;

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Mulitisend ở góc phải phía trên màn hình;

Bước 3: Nhập địa chỉ và số lượng theo công thức : địa chỉ?số lượng;địa chỉ?số lượng

Ví dụ:

‌0xAC75c347083a833BA8717fEC02C64d65CdDE7F40?1;0x3870Bda477474bF0c5cDA6cB44c36B061f510bC9?2;0x286bB01FEe2f8617DA83A522Ef27E3A96807fed6?3

Hướng dẫn nhận tài sản số

Cách 1:

  • Nhấn chọn Nhận trên giao diện Ví điện tử => nhập tên và tìm token bạn muốn nhận trên thanh tìm kiếm => chọn token trên mạng bạn muốn nhận về và sao chép địa chỉ ví.

Cách 2:

  • Từ giao diện ví điện tử, lướt và chọn token bạn muốn nhận => chọn Nhận và sao chép địa chỉ ví

Lưu ý rằng bạn cần chọn đúng mạng lưới bạn muốn nhận token này

Cách 3:

Trong trường hợp token chưa được hỗ trợ ở Coin98, bạn sẽ không thể tìm thấy token trên mục Nhận, tuy nhiên bạn có thể lấy địa chỉ ví trên mạng tương ứng với token bạn muốn nhận về. Ví dụ bạn muốn rút C98 BEP20, bạn có thể lấy địa chỉ ví BNB Smart Chain để nhận.

Bước 1: Từ màn hình chủ của Coin98 Super Wallet, truy cập vào mục Quản lý ví (Manage Wallets)

Bước 2: Nhấn chọn ví bạn muốn lấy địa chỉ (Nếu là ví multichain, bạn nhấn vào ví multichain đó trước rồi sau đó chọn ví bạn muốn trong danh sách các ví đơn được xổ ra).

Bước 3: Chọn Sao chép địa chỉ ví (Copy Address)

Hướng dẫn Swap (Hoán đổi)

Bước 1: Truy cập vào mục Swap. Ngoài ra bạn có thể chọn token muốn swap ngay trên giao diện Ví điện tử => chọn Swap .

Bước 2: Nhập số lượng token giao dịch bạn muốn, tuỳ chỉnh Gas Fee, sau đó chọn Swap (Hoán đổi).

Sau khi hoán đổi thành công, bạn có thể chọn biểu tượng để xem lại lịch sử giao dịch

Lưu ý:

Trước khi tiến hành hoán đổi (swap) một cặp token nào bất kỳ, bạn cần phải phê duyệt để cấp quyền cho token đó giao dịch trước.

Hướng dẫn sử dụng DApp Browser (Trình duyệt)

Bước 1: Chọn Browser (Trình duyệt)

Bước 2: Chọn DApp bạn muốn tương tác

Bước 3: Chọn Kết nối (Connect)

Trong trường hợp bạn muốn đổi ví/mạng muốn kết nối, bạn có thể nhấn chọn ví đang kết nối ở góc phải dưới màn hình, chọn mạng và ví muốn kết nối.

Last updated