Hướng dẫn kết nối ví lạnh Ledger trên Coin98 Super App

Hướng dẫn chuẩn bị và cài đặt Ledger

Trước khi kết nối Ledger với Coin98 Extension, người dùng cần tải Ledger Live để:

 • Cài đặt ví Ledger mới hoặc restore ví;

 • Cài đặt app để lưu trữ coin tương ứng, thêm tài khoản coin/token,... trên ví lạnh

Bước 1: Mở Ledger Live → Click Get started → Đọc các điều khoản và chọn Enter Ledger App → Chọn thiết bị (Chúng tôi sẽ chọn Nano X làm ví dụ ở hướng dẫn này) → Click Set up a new Nano;

Bước 2: Mở ví lạnh Ledger bằng cách nhấn nút đen bên trái trong vòng một giây. Sau đó:

 • Đọc hướng dẫn Ledger;

 • Nhấn đồng thời hai nút trắng và đen để chọn Set up as new device;

 • Nhập từ 4 đến 8 chữ số để thiết lập PIN cho Ledger → Nhập lại PIN để xác nhận và hoàn tất thiết lập PIN;

 • Viết từng từ khóa trong Passphrase được cho trên thiết bị để sao lưu. Vui lòng lưu ý viết đúng từng từ và đúng thứ tự 24 từ khóa Passphrase → Sau khi bạn hoàn tất sao lưu, hệ thống sẽ xác nhận ngẫu nhiên không theo thứ tự→ Bấm nút bên phải cho đến khi lựa chọn được từ ưng ý rồi nhấn đồng thời hai nút để xác nhận;

Lưu ý: Passphrase là thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu mất cụm từ khóa này, bạn sẽ không thể khôi phục và truy cập vào ví hay tài sản nếu lỡ mất thiết bị.

 • Nhấn đồng thời hai nút để có thể di chuyển đến Dashboard sau khi thiết bị hiển thị Your device is now ready;

Bước 3: Kết nối ví lạnh với Ledger Live:

 • Hoàn thành Ledger quiz → Bật bluetooth điện thoại hoặc kết nối bằng cổng USB → Chọn Let’s pair my NanoAdd new Ledger Nano X;

 • Click Continue sau khi kết nối ví lạnh và Ledger Live thành công;

Bước 5: Cài đặt app và tạo tài khoản:

 • Mở Ledger Live → Chọn mục Manager → Chọn thiết bị → Chọn app tương ứng với coin/token muốn lưu trữ → Click Install;

Ví dụ: Để lưu trữ ETH → Cài đặt Ethereum app.

 • Vào mục Account → Chọn Add Account → Chọn tên ví lạnh và chọn app đã cài đặt (Install) ở bước trước → Click Continue → Click Go to Accounts để hoàn tất.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn từ Ledger tại đây: Ledger Document

Hướng dẫn kết nối ví lạnh Ledger trên Coin98 Super Wallet

Trước khi kết nối Ledger trên Coin98 Super Wallet, vui lòng lưu ý:

 1. Ledger Nano S không thể kết nối với thiết bị iOS vì dòng ví lạnh này không hỗ trợ tính năng kết nối qua bluetooth, đồng thời không hỗ trợ kết nối qua cổng USB đối với iOS. Đối với Android, bạn có thể kết nối thông qua cáp đầu OTG.

 2. Khi kết nối với Ledger Nano X, vui lòng đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên cả điện thoại và trên ví lạnh. Đặc biệt, đối với Android, vui lòng bật cấp quyền (Permission) cho các dịch vụ vị trí (Location), đây là yêu cầu của Bluetooth trên thiết bị Android.

 3. Vui lòng đảm bảo bạn đã bật tính năng Blind Signing trên Ledger trước khi kết nối với Coin98 Super App. Để cho phép thực hiện giao dịch/ smart contract từ các nền tảng thứ ba như Coin98 Super App, tính năng này là bắt buộc.

Bạn có thể bật tính năng này bằng cách: Mở coin/token app trên ví lạnh → Bấm nút bên phải để đến mục Settings → Bấm cả 2 nút trên ví lạnh cùng lúc để kích hoạt (enable) Blind Signing nếu chưa kích hoạt.

Bước 1: Mở Coin98 Super Wallet → Chọn Quản lý ví (Manage Wallets) từ màn hình chính app để truy cập mục Tất cả ví (All Wallets);

Bước 2: Click vào biểu tượng thêm ví ở góc trên bên phải màn hình → Chọn Hardware Wallet → Chọn Tiếp tục (Continue);

Bước 3: Làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình → chờ để kết nối và hoàn thành!

Sau khi kết nối thành công, ví và token trong ví sẽ tự động hiển thị ở màn hình chính. Người dùng có thể truy cập mục Quản lý ví (Manage Wallet) để xem tất cả ví đã tạo hoặc đã khôi phục ở Coin98 Super App, đồng thời mọi tác vụ quản lý ví như lấy địa chỉ ví, tắt/bật ví,... cũng có thể thực hiện từ đây.

Bạn có thể sử dụng ví lạnh đã kết nối để gửi/nhận token như thường. Trước khi nhận bất kỳ token nào, vui lòng đảm bảo rằng loại coin/token sắp nhận có được hỗ trợ trên thiết bị của Ledger hay chưa bằng cách tìm kiếm tên của token đó tại đây

Last updated