Cách theo dõi danh mục đầu tư

Thống kê tài sản trên ví Coin98 sẽ hiển thị cho người dùng tài sản mà họ nắm giữ.

Bước 1: Mở Coin98 Wallet và nhấp vào Quản lý trên màn hình chính.‌

Bước2: Nhấp vào Thống kê tài sản.‌

Bước3: Thống kê tài sản của bạn được hiển thị trong biểu đồ hình tròn.

Last updated