Hướng dẫn quản lý ví

Từ phiên bản 14.1.1, Coin98 hỗ trợ các loại ví sau:

 1. Ví Social

 2. Ví Nóng

 3. Ví ZenCard

 4. Ví Lạnh

 5. Ví chỉ xem

Hướng dẫn Quản lý ví

Tính năng Quản lý ví cho phép bạn có thể quản lý tất cả ví trên ứng dụng như bật / tắt ví dựa theo nhu cầu sử dụng. Bạn có thể truy cập vào mục Quản lý ví bằng nhiều cách:

 • Truy cập Quản lý ví (Manage Wallets) ngay trên màn hình trang chủ;

 • Trên màn hình trang chủ, chọn Xem Thêm (More) => Quản lý ví (Manage Wallets);

 • Trên giao diện Ví điện tử, chọn biểu tượng Quản lý ví;

 • Trên giao diện Ví điện tử, chọn biểu tượng 3 gạch ở góc trên bên phải => chọn Quản lý ví (Manage Wallets)

Lưu ý: Trường hợp nếu bạn có nhiều ví trên cùng một blockchain, bạn chỉ có thể kích hoạt được mỗi lần một ví ở cùng một thời điểm. Ví dụ, bạn có 2 ví Multichain và 1 ví đơn trên mạng Ethereum:

 1. Test (Ví đơn ETH)

 2. Test 2 (Ví Multichain)

 3. Test 3 (Ví Multichain)

Khi bạn kích hoạt ví Solana trong ví multichain "Test", các ví Solana ở hai ví còn lại sẽ tự động bị ngưng kích hoạt.

Hướng dẫn thêm mạng lưới bắng tính năng Network Tùy chỉnh

Tính năng Network tùy chỉnh cho phép người dùng thêm các mạng lưới chưa được tích hợp chính thức vào Coin98 với điều kiện các mạng lưới đó phải thuộc EVM.

Các mạng lưới được thêm bằng tính năng Network tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong danh sách blockchain mỗi khi bạn tạo hoặc khôi phục ví.

Bước 1: Trên màn hình chủ, chọn Xem thêm (More)

Bứóc 2: Chọn Network Tùy Chỉnh (Custom Network)

Bước 3: Nhấn vào dấu cộng ở góc trên bên phải

Bước 4: Nếu mạng lưới bạn muốn thêm có sẵn trên Profile (Hồ sơ) của Coin98 thì bạn chỉ cần chọn mạng lưới đó từ danh sách sẵn có. Các thông số còn lại sẽ được tự động điền. Nếu mạng lưới chưa có sẵn trong danh sách, bạn có thể nhập thủ công các thông tin yêu cầu dưới đây:

 1. Tên (Name)

 2. RPC URL

 3. Chain ID

 4. Biếu tượng (Symbol)

 5. Block Explorer URL (tùy chọn)

Bước 5: Sau khi điền các thông tin yêu cầu, chọn Tạo (Create)

Bước 6: Quay lại mục Tất cả ví (All Wallets), tiến hành tạo hoặc khôi phục ví có sẵn trên mạng lưới bạn vừa thêm.

Bạn cần kiểm tra cẩn thận trước khi nhận token trên các mạng lưới chưa được hỗ trợ:

 • Coin98 chỉ hỗ trợ hiển thị các token chủ hh các mạng lưới được tự thêm bằng Network tùy chỉnh.

 • Coin98 chưa hỗ trợ thêm token trên các mạng lưới được tự thêm bằng Network tùy chỉnh, điều này có thể dẫn đến các token khác trên mạng lưới này sẽ không được hiển thị trên ứng dụng.

Hướng dẫn thêm token mới vào Coin98 Super Wallet

Tính năng Token tùy chỉnh, cho phép người dùng thêm những token chưa được hỗ trợ vào ứng dụng.

Bước 1: Từ màn hình chủ, chọn Xem Thêm (More) => chọn Token Tùy Chỉnh (Custom Tokens);

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) ở góc trên bên phải màn hình để bắt đầu thêm token.

Bước 3: Chọn blockchain và dán địa chỉ contract. Các thông tin còn lại sẽ được tự động điền theo.

Bước 4: Kiểm tra các thông số của token và nhấn Khởi Tạo (Create)

Bước 5: Quay lại trang Ví Điện Tử (Wallets) để kiểm tra token vừa thêm.

Hướng dẫn làm mới ví (Refresh Wallet)

Tính năng Làm mới ví hỗ trợ ngừoi dùng cập nhật các blockchain được tích hợp gần đây vào các ví Multichain hiện có trên ứng dụng.

Bước 1: Trên màn hình trang chủ, chọn Quản lý ví (Manage Wallets)

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng làm mới ở góc trên bên phải, sau đó nhấn Xác nhận (Confirm)

Sau khi làm mới ví, tất cả các blockchain được tích hợp sẽ được cập nhật vàoc các ví Multichain hiện có.

Last updated