Hướng dẫn di chuyển dữ liệu KYC từ tài khoản email sang OneID

Nếu bạn đã từng thực hiện KYC trên Coin98 Super Wallet bằng tài khoản email, giờ đây bạn có thể di chuyển dữ liệu KYC sang OneID theo các bước sau:

I. Đăng nhập OneID

Bước 1: Nhấp vào Đăng nhập bằng OneID (Login by OneID) ở góc trên bên trái của màn hình trang chủ;

Bước 2: Chọn ví đang chứa ID và nhấp vào ID mà bạn muốn chuyển dữ liệu vào;

Bước 3: Bấm vào Đăng nhập (Login);

II. Di chuyển dữ liệu

Bước 1: Nhấp vào ID của bạn ở góc trên bên trái của màn hình trang chủ;

Bước 2: Nhấp vào Di chuyển dữ liệu (Migrate Data) trên giao diện ID của bạn;

Bước 3: Chọn Di chuyển dữ liệu (Migrate Data);

Bước 4: Nhập email chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển, sau đó nhập mật khẩu và nhấn Di chuyển dữ liệu (Migrate Data);

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu mới bằng cách nhấn vào Đặt lại (Reset). Mã xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.

Bước 5: Hoàn thành xác thực;

Bước 6: Đọc kỹ cảnh báo hiện lên và nhấp vào Xác nhận (Confirm) để tiếp tục.

III. Truy cập KYC

Sau khi di chuyển dữ liệu thành công, bạn có thể truy cập vào KYC để kiểm tra thông tin KYC của bạn.

Bước 1: Bấm vào Xem thêm (More) trên màn hình trang chủ;

Bước 2: Chọn Coin98 KYC

Bước 3: Chọn ví chứa ID và nhấp vào ID mà bạn đã di chuyển dữ liệu sang;

Bước 4: Nhấp vào Tiếp tục (Continue) và thông tin KYC của bạn sẽ được hiển thị.

Last updated