Hướng dẫn sử dụng công cụ khôi phục Seed Phrase

Seed Phrase là gì?

Có thể hiểu Seed Phrase như một mật khẩu (password). Tuy nhiên, mật khẩu được tạo bởi người dùng. Trong khi đó, Seed phrase được tạo một cách tự động và ngẫu nhiên theo chuẩn tạo lập ví. Seed Phrase thường dài và phức tạp hơn các mật khẩu thông thường, đồng nghĩa với việc mức độ bảo mật được nâng cao hơn. Seed Phrase được sử dụng thông dụng nhất là loại 12 từ khóa, cũng là loại Seed Phrase mà người dùng được cung cấp khi tạo ví trên Coin98 Super Wallet.

Vấn đề sử dụng Seed Phrase

Nếu xem một địa chỉ ví (wallet address) là một ngôi nhà, thì Seed Phrase như chìa khóa nhà, và truy cập vào địa chỉ ví là bước vào cửa chính ngôi nhà. Như vậy, quên Seed Phrase cũng giống như mất chìa khóa và không vào nhà được.

Có nhiều cách để sao lưu Seed Phrase. Ví dụ: Mã hóa Seed Phrase, viết Seed Phrase vào một tờ giấy và cất giữ ở nơi an toàn, sử dụng Cloud Sync. Nhưng trong một số trường hợp, người dùng không may quên mất/lạc mất chỉ duy nhất từ khóa cuối cùng của chuỗi khóa khôi phục Seed Phrase.

Công cụ khôi phục Seed Phrase trên Coin98 Super Wallet

Trong suốt quá trình hỗ trợ người dùng, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu giúp tìm lại từ khóa cuối cùng trong Seed Phrase. Nhận thấy nhu cầu người dùng ngày càng tăng cao, Coin98 đã chính thức ra mắt công cụ để người dùng khôi phục Seed Phrase trong trường hợp này.

Hướng dẫn khôi phục Seed Phrase

Các blockchain được hỗ trợ: Ethereum, BNB Smart Chain, Solana. Avalanche C-Chain, Tron, HECO Chain, OKExChain, GateChain, KuCoin Community Chain, Near, Polygon, Fantom, Gnosis Chain, Polkadot, Kusama, Cosmos, THORChain, Terra, BandChain, Kava, Secret Network, Persistence, BNB Beacon Chain, Elrond, Tezos, TomoChain, KardiaChain, Ronin, Celo, Klaytn, Harmony, Conflux, Optiminism, Boba Network, Arbitrum, Arbitrum on xDai, vv

Bước 1: Mở Coin98 Super Wallet;

Bước 2: Chọn More (Thêm) ở mục Wallet (Ví) chọn Seed Phrase Recover (Khôi phục Seed Phrase);

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết:

  • Ví đó thuộc blockchain nào;

  • Địa chỉ ví (Wallet Address);

  • Seed phrase (người dùng cần nhập chính xác 11, 14, 17, 20, hoặc 23 từ khóa đầu tiên của Seed Phrase 12, 15, 18, 21, hoặc 24 từ khóa lần lượt tương ứng).

Lưu ý: Coin98 chỉ hỗ trợ người dùng lấy lại Seed Phrase có 12, 15, 18, 21, 24 chữ trong trường hợp từ cuối cùng của các cụm Seed Phrase này bị mất.

Bước 4: Chọn Recover (Khôi phục) và đợi hệ thống xử lý;

Bước 5: Nếu nhập chính xác từng từ và đúng thứ tự của Seed Phrase, người dùng sẽ nhận được kết quả hợp lệ. Trong trường hợp ngược lại, hệ thống sẽ không thể xử lý.

🆘Lưu ý: Hệ thống sẽ cần một khoảng thời gian tầm 3-5 phút để truy xuất dữ liệu nên người dùng cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong quá trình hệ thống xử lý, bạn không được:

❌ Kill App

❌ Tắt máy

❌ Tắt nguồn điện thoại

Các hành động trên sẽ làm hệ thống hiểu nhầm bạn đang huỷ tác vụ.

Last updated