Wallet Approval

Coin98 Super Wallet hiện hỗ trợ công cụ Wallet Approval (Quyền truy cập ví), huỷ bỏ quyền truy cập của smart contract trên tất cả các Blockchains được hỗ trợ và bảo vệ người dùng khỏi rủi ro mất mát t

Tại sao nên sử dụng công cụ Quyền truy cập ví?

Để giao dịch, farm, stake hoặc sử dụng dịch vụ với bất kỳ dApp nào, người dùng bắt buộc phải cho phép các hợp đồng thông minh truy cập vào tài sản. Có 2 cách tiếp cận: Cấp quyền một số lượng token cụ thể hoặc Phê duyệt không giới hạn (Unlimited Aprroval).

  • Cấp quyền một số lượng token cụ thể: Người dùng cấp quyền truy cập vào một lượng token cụ thể cho các hợp đồng thông minh của DApp. Số lượng đó không thể vượt quá số lượng token tối đa mà bạn có.

  • Phê duyệt không giới hạn: Có nghĩa là người dùng cung cấp hợp đồng thông minh với đầy đủ quyền hạn đối với quỹ của bạn.

Phê duyệt không giới hạn mang lại cho người dùng trải nghiệm nhanh chóng và dễ dàng; tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mất tài sản nếu người dùng tương tác với các blockchain không đáng tin cậy hoặc các nhóm lừa đảo.

Người dùng không nên cấp quyền truy cập không giới hạn vào một nền tảng để giữ an toàn cho tiền của bạn.

Hướng dẫn huỷ bỏ quyền truy cập của smart contract

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn More (Xem thêm)

Bước 2: Ở mục Wallet chọn Wallet Approval (Quyền truy cập ví) để bắt đầu quá trình huỷ bỏ quyền truy cập của smart contract.

Bước 3: Nhấp vào ví bạn thường sử dụng cho các dịch vụ DeFi.

Bước 4: Trong giao diện này, bạn có thể huỷ bỏ quyền của bất kỳ hợp đồng nào mong muốn bằng cách nhấp vào biểu tượng [x].

Bước 5: Nhấn Confirm (Xác nhận) để hoàn thành và chờ trong giây. Tất cả đã được làm xong!

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo.

Lưu ý:

  • Việc thu hồi này sẽ khiến bạn mất một khoản phí nhỏ; hãy đảm bảo bạn có đủ lượng token cho khoản phí này.

  • Bạn có thể chọn bất kỳ ví nào đang sử dụng với DApp để trải nghiệm tính năng Wallet Approval cách nhấp vào khu vực ví mặc định.

Last updated