Hướng dẫn sử dụng Multi-send

Hướng dẫn sử dụng Multi-send trên Coin98 Exchange

Bước 1: Bạn truy cập vào terminals.coin98.com/multisend để đến giao diện sử dụng tính năng Multi-send.

Bước 2: Chọn ví và chọn token muốn gửi

Bước 3: Chọn Import để dán địa chỉ ví và số lượng token mà người dùng muốn gửi đến từng ví theo cú pháp: address?amount,address?amount

Sau khi chọn Import, địa chỉ sau khi import sẽ hiển thị riêng lẻ như hình, bạn có thể chỉnh sửa từng địa chỉ và số lượng token trong trường hợp sao chép bị sai.

Bước 4: Chọn Multi-Send và click Confirm để xác nhận giao dịch và hoàn tất.

Last updated