Hướng dẫn quản lý ví Social Wallet

Ví Social Wallet được quản lý giống hệt như ví nóng. Bạn có thể xem lại Seed Phrase hoặc Private Key bằng cách bấm vào biểu tượng cài đặt cạnh ví bạn muốn xem.

Nếu bạn có nhiều ví Social Wallet trên Coin98 Super Wallet, bạn có thể bật tắt ví theo nhu cầu bằng cách gạt nút bật/tắt cạnh mỗi ví.

Lưu ý: bạn chỉ có thể kích hoạt một ví trên mỗi blockchain cùng một lúc. Các ví trong cùng blockchain còn lại sẽ tự động bị tắt.

Last updated