Hướng dẫn tạo ví Social Wallet

Lưu ý: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có ít nhất một tài khoản mạng xã hội đang hoạt động (ví dụ: Facebook, Google, Email).

Bước 1: Vào trang chủ (Home) → Quản lý Ví (Manage Wallets) → Bấm vào icon thêm ví

Bước 2: Chọn Ví Social Wallet sau đó nhấn Tiếp tục (Continue).

Bước 3: Chọn nền tảng mạng xã hội mà bạn muốn dùng (ví dụ: Facebook, Google, Email).

Bước 4: Chọn tài khoản và cấp quyền truy cập vào tài khoản đó.

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của nền tảng đã chọn.

  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đó của bạn, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập trước (tên người dùng và mật khẩu).

Lưu ý: Nếu bạn chọn đăng nhập bằng Email, bạn sẽ phải thực hiện bước xác minh ở email của mình để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, ví Social Wallet được liên kết với tài khoản mạng xã hội của bạn sẽ hiển thị trên màn hình ví điện tử (Wallets). Các ví Social Wallet của bạn sẽ ở dạng ví multichain.

Last updated