Hướng dẫn quản lý ví Zen Card

Quản lý ví Zen Card

Ví Zen Card được quản lý giống như ví nóng. Tuy nhiên, các hành động về bảo mật như xem Seed Phrase hay Private Key, bạn cần phải chạm Zen Card tương ứng với ví được chọn vào thiết bị thì mới có thể xem được.

Tìm kiếm ví Zen Card

Khi bạn đã có ít nhất 1 ví Zen Card trong Coin98 Super Wallet, màn hình Tất cả ví (All Wallets) sẽ hiển thị biểu tượng Zen ở trên cùng như thế này:

  • Nhấp vào biểu tượng Zen, bạn sẽ được điều hướng đến màn hình yêu cầu chạm thẻ Zen Card.

  • Khi bạn chạm Zen Card vào thiết bị , ví Zen Card tương ứng với thẻ này trong Coin98 Super App sẽ được kích hoạt.

Last updated