Coin98 Dollar

Tổng quan

Ngay từ những ngày đầu tiên, sứ mệnh Coin98 đặt ra là xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính mở multi-chain, nơi mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với tài chính phi tập trung (DeFi) mà không cần đòi hỏi quá nhiều kiến thức về blockchain phức tạp.

Theo sát với mục tiêu, đội ngũ Coin98 bắt đầu tập trung đặt những nền tảng đầu tiên với mảnh ghép quan trọng là Coin98 Wallet - ví tiền mã hoá multi-chain hàng đầu với hơn 5 triệu người dùng và hỗ trợ hơn 60 blockchain cùng lúc. Sau đó, đội ngũ tiếp tục phát triển Coin98 Exchange, một giao thức tổng hợp cross-chain thu hút hơn 1 tỷ USD khối lượng giao dịch vào năm trước. Multi-chain chính là yếu tố cốt lõi của Coin98 Wallet, Coin98 Exchange cũng như của toàn bộ hệ sinh thái Coin98.

Giờ đây, Coin98 rất vui được giới thiệu mảnh ghép tiếp theo trong hệ sinh thái: Coin98 Dollar - một giải pháp hoàn toàn mới cho nền kinh tế cross-chain, còn được gọi là CUSD.

Tại sao CUSD ra đời?

Trong 2 năm qua, tất cả chúng ta đều chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các nền tảng hợp đồng thông minh, từ EVM (tiêu chuẩn Ethereum Virtual Machine) đến non-EVM như Solana, Near,... Có thể thấy rằng chúng ta đang trong tâm thế của một thời đại multi-chain. Khi multi-chain tiếp tục mở rộng, nó thúc đẩy nhu cầu di chuyển tài sản giữa các chain khác nhau với khối lượng giao dịch lớn; tuy nhiên, vấn đề chính về thanh khoản phân tán cũng dần phát sinh.

Giải pháp tiềm năng có thể được biết đến để giải quyết tính thanh khoản phân mảnh là xây dựng một mạng lưới thanh khoản cross-chain như ThorChain đã làm trong vài năm qua hoặc như Stargate sau đó. Tuy nhiên, các dự án này vẫn chưa đạt được quy mô mở rộng đủ lớn vì thiếu đi một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể. Để giải quyết hiệu quả vấn đề thanh khoản phân mảnh, Coin98 cần một stablecoin đo lường giá trị của tất cả các nhóm thanh khoản cross-chain trong mạng lưới Coin98 đang xây dựng.

Từ đó khởi sinh Coin98 Dollar - CUSD.

CUSD là gì?

CUSD là một stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng USDC và BUSD nhằm mục đích trở thành một giải pháp đáp ứng nhu cầu thanh khoản cross-chain trong DeFi.

CUSD mang đến một sứ mệnh dài hạn và đầy tham vọng. Để đạt được điều này, Coin98 lên ý tưởng xây dựng một nền tảng vững chắc về các trường hợp sử dụng cho CUSD trong hệ sinh thái Coin98, trước tiên là tập trung CUSD làm phương thức giao dịch mặc định trên tất cả các sản phẩm do Coin98 Finance xây dựng. Về lâu dài, CUSD sẽ từ từ mở rộng sang các hệ sinh thái DeFi khác trong thế giới multi-chain.

Last updated