Lợi ích dành cho C98 Holders

CUSD là một yếu tố bổ sung cần thiết của toàn bộ hệ sinh thái Coin98. Khi bộ sản phẩm được người dùng chấp nhận rộng rãi nhờ khả năng thanh khoản của CUSD, nhu cầu thị trường đối với stablecoin sẽ tăng lên cùng với doanh thu nhận về sẽ mang đến nhiều giá trị hơn cho C98 Holders.

CUSD cũng sẽ mang lại các trường hợp sử dụng mới cho C98 token như:

  • C98 có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay CUSD trên thị trường tiền tệ.

  • Pool thanh khoản C98/CUSD trên nhiều blockchain/nền tảng.

  • Doanh thu đạt được từ các hoạt động CUSD một phần sẽ gửi vào Treasury do C98 holders điều hành.

Last updated