Coin98 Exchange có tính phí dịch vụ nào khác không?

Coin98 Exchange (sàn giao dịch Coin98) là một nền tảng DeFi hoàn chỉnh cho phép người dùng swap, stake, lend, borrow, sử dụng tiền mã hóa và truy cập vào nhiều dịch vụ DeFi trên nhiều blockchain theo nhu cầu của người dùng. Mỗi dịch vụ sẽ có mức phí khác nhau.

Hiện tại, Coin98 Exchange đang thu phí 0,8% trên lượng token swap ở mỗi giao dịch.

Last updated