Làm sao để nạp coin vào Coin98 Exchange hoặc rút coin từ Coin98 Exchange?

Coin98 Exchange là một giao thức tổng hợp thanh khoản multi-chain từ các sàn giao dịch phi tập trung, nghĩa là người dùng không cần phải nạp hay rút token như các các sàn giao dịch tập trung thông thường.

Người dùng giao dịch trên Coin98 Exchange chỉ cần kết nối với Coin98 Extension Wallet, một ví tiền điện tử multi-chain non-custodial nằm trong hệ sinh thái của Coin98, và giao dịch trực tiếp các token được lưu trữ từ ví Ethereum, ví BSC,... sau đó nhận về token bạn muốn giao dịch trực tiếp chuyển về ví.

Last updated