Coin98 Exchange lấy nguồn thanh khoản từ đâu?

Coin98 Exchange lấy nguồn thanh khoản từ các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu trên thị trường hiện nay, kể đến như Uniswap, SushiSwap (Ethereum), MDEX & PancakeSwap (BNB Smart Chain), MDEX (HECO Chain), Trader Joe & Pangolin (Avalanche), QuickSwap (Polygon), v,v. Đồng thời, Coin98 Exchange 2.0 bổ sung cơ chế SuperLink để tổng hợp thanh khoản, qua đó tìm ra lộ trình giao dịch ngắn và giá tốt nhất cho người dùng chỉ trong một lần giao dịch. Coin98 Exchange cũng không ngừng nỗ lực phát triển để mở rộng nguồn thanh khoản giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng trên Coin98 Exchange.

Bên cạnh việc tổng hợp nguồn thanh khoản, Coin98 Exchange đang có dự định tạo pool để người dùng cung cấp thanh khoản. Đổi lại, người dùng sẽ nhận được phí giao dịch và các chương trình nhận thưởng liên quan. Chương trình sẽ sớm được thông báo cho người dùng.

Last updated