Tôi có thể giao dịch token nào trên Coin98 Exchange?

Là một giao thức tổng hợp thanh khoản multi-chain, Coin98 Exchange hỗ trợ người dùng giao dịch các loại tài sản crypto trên 8 blockchain như Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche C-Chain, KCC, Fantom, Boba Network, và Heco Chain với mức giá tốt nhất.

Người dùng có thể tìm token muốn giao dịch bằng cách nhập tên hoặc dán token contract ở thanh token để tìm kiếm.

Last updated