Coin98 Isolated Pool

Coin98 Isolated Pool đã chính thức có mặt trên Solend với sự kết hợp giữa token C98 và 4 stablecoin quen thuộc trên nền tảng Solana: UXD/ USDH/ UST/ PAI. Từ bây giờ, người dùng đã có thể dễ dàng cho vay hoặc thế chấp để vay đầu tư một trong 5 token trên với mức APR hấp dẫn

Trong tương lai, Coin98 dự tính sẽ tích hợp thêm nhiều stablecoin khác vào Coin98 Isolated Pool để đa dạng hóa các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho người dùng.

Tổng quan về Coin98 Isolated Pool

Tính tới thời điểm hiện tại, Coin98 Isolated Pool bao gồm token C98 và 4 stablecoin (UXD / USDH / UST / PAI).

Coin98 Isolated Pool cho phép người dùng dễ dàng thế chấp 5 token trên và vay/cho vay qua lại giữa các token. Coin98 Isolated pool có thể mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao khi Loan-to-Value (Tỷ lệ cho vay trên giá trị) lên đến 65% cùng với lãi suất phần trăm bình quân năm (APR) trong khoảng 16-20%.

Phần thưởng

Phần thưởng cho người dùng cho vay trên Coin98 Isolated Pool sẽ được phân phối như sau:

Phần thưởng này sẽ được tính trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ 3 giờ sau khi pool được mở.

Last updated