Cách tạo mật khẩu ví Coin98 Extension
Người dùng có thể chọn 1 trong 2 loại mật khẩu sau tùy nhu cầu sử dụng và sở thích:
  • Mật khẩu chữ (Text Password): Thân thiện với người dùng và dễ dàng thiết lập
Bước 1: Nhập mật khẩu;
Bước 2: Nhập lại mật khẩu → Chọn Setup Password;
Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó có ít nhất 1 chữ số và 1 ký hiệu.
  • Mật khẩu ma trận (Matrix Password): Mật khẩu thế hệ mới và chỉ có mặt trên Coin98 Extension.
Bước 1: Chọn một số;
Bước 2: Chọn một vị trí;
Bước 3: Nhấn giữ chuột và kéo màn hình cho đến khi số ở Bước 1 vào đúng vị trí đã chọn ở Bước 2.
Lưu ý: Coin98 Extension Wallet của bạn sẽ được làm mới sau 3 lần lần nhập sai mật khẩu matrix, bạn sẽ cần khôi phục ví và cài đặt lại mật khẩu lại từ đầu.
Copy link