VN
Search
K

Hướng dẫn tạo ví Multi-chain

Để tạo ví Multi - Chain trên Coin98 Super App, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn All Wallet (Tất cả ví), chọn biểu tượng Add Wallet (Thêm ví).
Bước 2: Chọn biểu tượng Multi - Chain, sau đó chọn Create (Khởi tạo).
Bước 3: Điền tên ví. Ở từng lựa chọn chuẩn ví bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn sau. Chọn Next.
Lưu ý:
Ví Bitcoin: Coin98 Super App hỗ trợ bạn ví Bitcoin với 2 loại địa chỉ:
  • Địa chỉ Legacy: Bắt đầu dãy địa chỉ với số “1”, ví dụ như 1A1Zc0dA…, thường được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch.
  • Địa chỉ Bech32: Bắt đầu dãy địa chỉ với “bc1”, ví dụ như bc1zahd…, thường được hỗ trợ bởi các ví tiền điện tử non-custodial như Trust Wallet,... Từ phiên bản Coin98 Super App 10.2, địa chỉ ví Bech32 của bạn đã được Coin98 Super App cải tiến, không thay đổi sau mỗi giao dịch. Nếu trước đây bạn gặp khó khăn trong việc gửi BTC giữa các sàn giao dịch (thường hỗ trợ địa chỉ ví Legacy) và ví (thường hỗ trợ địa chỉ Bech32), thì hiện tại Coin98 Super App đã hỗ trợ bạn có thể gửi BTC từ địa chỉ ví Legacy sang địa chỉ Bech32 và ngược lại một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.
Vì vậy, Coin98 Super App khuyến khích bạn sử dụng địa chỉ ví Bech32 để tận hưởng chi phí giao dịch rẻ hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn so với địa chỉ ví Legacy.
Bước 4:
Sao lưu Passphrase và Private Key ở nơi an toàn. (Lưu ý: Đây là thông tin cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của bạn.Nếu bạn làm mất thông tin quan trọng này đồng nghĩa với việc bạn không thể kết nối được với ví của mình. Không ai có quyền khôi phục nó ngoại trừ bạn).
  • Anh em sao chép và dán Passphrase hoặc Private Key vào ô Confirm (Xác nhận).
  • Tick vào ô Sao lưu khoá khôi phục của bạn và click vào icon copy để xác nhận là bạn đã lưu lại Passphrase và Private Key. Anh em phải lưu lại 12 từ khoá bảo mật cũng như chuỗi ký tự của Private Key ở nơi an toàn và tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu không, tài khoản của bạn có nguy cơ bị đánh cắp khi ai đó biết được những dãy ký tự này.
  • Tick vào hai ô còn lại để xác nhận bạn đã hiểu về các rủi ro nếu làm mất Passphrase.
  • Chọn Create Wallet (Tạo ví).
‌Sau khi hoàn tất, bạn cũng có thể truy cập All Wallets → Manage All Wallets (Quản lý tất cả ví) để kiểm tra ví Multi-Chain vừa được tạo.