Extension

Coin98 Extension Wallet

Coin98 Extension Wallet là một ví tiền điện tử phi tập trung (non-custodial) cho phép người dùng hoàn toàn kiểm soát tài sản của mình, bao gồm cả cụm từ mật khẩu (Passphrase) và khóa cá nhân (Private Key). Coin98 Web Wallet được đồng bộ hóa với Coin98 Extension Wallet để người dùng có thêm tuỳ chọn trải nghiệm toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái Coin98.

Hỗ trợ đa blockchain

Coin98 Extension đang hỗ trợ các nền tảng blockchain gồm Ethereum, Binance Smart chain, HECO, Solana, Near, Avalanche C-chain, Avalanche X-Chain, Tron, Polygon, Fantom, Polkadot, Kusama, Cosmos, THORChain, Terra, Band, Kava, Persistence, TomoChain, XDai, KardiaChain, Ronin, Kucoin Community Chain, Arbitrum (trên xDai và Ethereum), Optimism,...

Các blockchain khác và hàng ngàn token được phát hành trên những blockchain này cũng sẽ sớm được hỗ trợ trên Coin98 Wallet.

Lưu trữ, gửi và nhận NFT Multichain

Coin98 Wallet cung cấp giải pháp tối ưu để người dùng có thể quản lí và lưu trữ NFT an toàn, đơn giản nhất.

Coin98 Extension Wallet hiện hỗ trợ người dùng lưu trữ, gửi và nhận NFT trên tất cả các blockchain EVMs và Solana. Ngoài ra, đặc biệt hơn, các NFT trên Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum & Polygon sẽ tự động hiển thị trên Extension Wallet.

Gửi và nhận hàng nghìn token

Người dùng có thể gửi và lưu trữ nhiều coin/token trên Coin98 Wallet một cách dễ dàng. Tốc độ giao dịch và phí gas được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho tất cả người dùng.

Multi-send - Gửi cùng lúc cho nhiều địa chỉ ví

Coin98 Wallet hỗ trợ bạn gửi token cùng lúc đến nhiều địa chỉ ví khác nhau không giới hạn số lượng ví trên blockchain:

 • Ethereum (ETH & ERC20 tokens)

 • Binance Smart Chain (BEP20)

 • Solana (SOL & SPL tokens)

 • HECO Chain (HT & HRC20 tokens)

 • Avalanche C-Chain (AVAX-C & ARC20 tokens)

 • Polygon (MATIC & ERC20 tokens)

 • Fantom (FANTOM & FRC20 tokens)

 • TomoChain (TOMO & TRC21 tokens)

 • OKExChain (OKT & KIP10, KIP20 tokens)

 • GateChain (GT & GRC20, GRC721 tokens)

 • xDAI Chain (XDAI & XRC20 tokens)

 • Celo (CELO & CUSD)

 • Klaytn (KLAY & KIP7, KIP37 tokens)

Giao dịch trực tiếp cùng DEXs.

Hiện tại, Coin98 Extension Wallet đã tích hợp PancakeSwap, MDEX (Binance Smart Chain), UniSwap and SushiSwap ( Ethereum), QuickSwap (Polygon), Pangolin and Trader Joe (Avalanche C - chain), MDEX (HECO Chain), Ubeswap (Celo).

Bằng cách tích hợp các DEX hàng đầu này, Coin98 Wallet cho phép người dùng giao dịch trực tiếp trên phiên bản Extension, với phí giao dịch được tối ưu hóa và loại bỏ các bước không cần thiết, chẳng hạn như kết nối ví, tìm kiếm token, v.v.

Tối ưu gas fee

Coin98 Wallet tự động tối ưu hoá chi phí và tốc độ giao dịch cho bạn. Đồng thời bạn cũng có thể tự điều chỉnh phí gas bằng cách điều chỉnh thanh gas fee tuỳ theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Quá trình Audit

Bộ code của Coin98 Wallet đang được audit bởi Certik, một trong những công ty hàng đầu về bảo mật. Coin98 sẽ công bố kết quả ngay sau khi quá trình audit được hoàn tất.

Cài đặt Coin98 Extension Wallet

Coin98 Extension Wallet đã có mặt trên Chrome, bạn có thể cài đặt và trải nghiệm ngay: chrome.coin98.com.

Last updated