Hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 1: Click biểu tượng Cài đặt (Settings) ở góc trên bên phải màn hình chính Coin98 Extension;

Bước 2: Chọn Thay đổi mật khẩu (Change Password) → Xác nhận mật khẩu hiện tại;

Bước 3: Chọn kiểu mật khẩu muốn tạo mới (Matrix hay Text);

Bước 4: Đặt mật khẩu mới (Vui lòng xem thêm hướng dẫn tạo mật khẩu ở đây).

Last updated