Hướng dẫn kết nối ví lạnh Ledger trên Coin98 Extension

Hướng dẫn chuẩn bị và cài đặt Ledger

Trước khi kết nối Ledger với Coin98 Extension, người dùng cần tải Ledger Live để:

 • Cài đặt ví Ledger mới hoặc restore ví;

 • Cài đặt app để lưu trữ coin tương ứng, thêm tài khoản coin/token,...

Bước 1: Mở Ledger Live → Click Get started → Đọc các điều khoản và chọn Enter Ledger App → Chọn thiết bị (Chúng tôi sẽ chọn Nano X làm ví dụ ở hướng dẫn này) → Click Set up a new Nano;

Bước 2: Mở ví lạnh Ledger bằng cách nhấn nút đen bên trái trong vòng một giây. Sau đó:

 • Đọc hướng dẫn Ledger;

 • Nhấn đồng thời hai nút trắng và đen để chọn Set up as new device;

 • Nhập từ 4 đến 8 chữ số để thiết lập PIN cho Ledger → Nhập lại PIN để xác nhận và hoàn tất thiết lập PIN;

 • Viết từng từ khóa trong Passphrase được cho trên thiết bị để sao lưu. Vui lòng lưu ý viết đúng từng từ và đúng thứ tự 24 từ khóa Passphrase → Sau khi bạn hoàn tất sao lưu, hệ thống sẽ xác nhận ngẫu nhiên không theo thứ tự→ Bấm nút bên phải cho đến khi lựa chọn được từ ưng ý rồi nhấn đồng thời hai nút để xác nhận;

Lưu ý: Passphrase là thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu mất cụm từ khóa này, bạn sẽ không thể khôi phục và truy cập vào ví hay tài sản nếu lỡ mất thiết bị.

 • Nhấn đồng thời hai nút để có thể di chuyển đến Dashboard sau khi thiết bị hiển thị Your device is now ready;

Bước 3: Kết nối ví lạnh với Ledger Live:

 • Hoàn thành Ledger quiz → Bật bluetooth điện thoại hoặc kết nối bằng cổng USB → Chọn Let’s pair my NanoAdd new Ledger Nano X;

 • Click Continue sau khi kết nối ví lạnh và Ledger Live thành công;

Bước 5: Cài đặt app và tạo tài khoản:

 • Mở Ledger Live → Chọn mục Manager → Chọn thiết bị → Chọn app tương ứng với coin/token muốn lưu trữ → Click Install;

Ví dụ: Để lưu trữ ETH → Cài đặt Ethereum app.

 • Vào mục Account → Chọn Add Account → Chọn tên ví lạnh và chọn app đã cài đặt (Install) ở bước trước → Click Continue → Click Go to Accounts để hoàn tất.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn từ Ledger tại đây: Ledger Document

Hướng dẫn kết nối ví lạnh Ledger trên Coin98 Extension

Bước 1: Mở coin/token app trên ví lạnh → Bấm nút bên phải để đến mục Settings → Bấm cả 2 nút trên ví lạnh cùng lúc để kích hoạt (enable) Blind Signing nếu chưa kích hoạt;

Step 2: Mở Coin98 Extension → Bấm chọn icon ở góc trên bên trái màn hình để vào mục Manage Wallet → Click vào icon thêm ví ở góc trên bên phải màn hình → Chọn Hardware Wallet → Click Khôi phục (Restore);

Bước 3: Chọn ví lạnh Ledger và đặt tên ví → Click Khôi phục (Restore) → Chờ kết nối và hoàn tất!

Sau khi kết nối thành công, ví và token trong ví sẽ tự động hiển thị ở màn hình chính. Người dùng có thể truy cập mục Manage Wallet để quản lý ví, lấy địa chỉ ví, tắt/bật ví,... và sử dụng ví đã kết nối như các ví khác tạo trên Coin98.

Last updated