Hướng dẫn kết nối ví lạnh Trezor One trên Coin98 Extension

Chuẩn bị và cài đặt Trezor One

Trước khi kết nối Trezor One trên Coin98 Extension, người dùng cần tải desktop app hoặc sử dụng phiên bản web của Trezor Suite để cài đặt ví. Nếu bạn đã cài đặt ví lạnh trước đó, có thể bỏ qua bước này.

Bước 1: Mở Trezor Suite → Click Confirm;

Lưu ý:

  • Nếu thiết bị của bạn chưa có Firmware → Cài đặt → Click Setup Trezor;

  • Nếu bạn chưa cập nhật Firmware phiên bản mới nhất → Cập nhật → Click Continue để tiếp tục;

Bước 2: Chọn Create new wallet (Tạo ví mới) hoặc Recover wallet (Khôi phục ví);

Ở hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chọn Create new wallet làm ví dụ → Chọn Standard seed backup → Đọc kỹ các quy định bảo mật và tick từng quy định để xác nhận → Chọn Begin Backup để lấy và sau lưu Passphrase;

Bước 3: Truy cập ví lạnh → Xem và sao lưu từ khóa đầu tiên → Bấm nút bên phải để xem và sao lưu từ khóa tiếp theo → Lặp lại cho đến khi sao lưu đủ 24 từ khóa của Passphrase → Click Continue to PIN sau khi đã sao lưu và kiểm tra seed phrase cẩn thận.

Lưu ý:

Seed phrase sẽ được hiển thị trên thiết bị của bạn 2 lần liên tiếp và sẽ không hiển thị một lần nào nữa. Vì vậy, vui lòng kiểm tra cẩn thận và đảm bảo bạn đã viết lại seed phrase đúng từng từ và đúng thứ tự từ khóa.

Bước 4: Click Set PIN → Cài đặt PIN từ 4 đến 9 số → Nhập lại PIN → Click Continue;

Bước 5: Chọn coin/token bạn muốn kích hoạt → Click Continue → Chọn Access Suite;

Bước 6: Chọn loại ví (Standard wallet hoặc Hidden Wallet) → Nhập Passphrase (Enter Passphrase) → Đọc kỹ lưu ý và tick vào ô xác nhận → Click Confirm passphrase;

Sau khi tạo ví thành công, bạn có thể vào mục Accounts để quản lý ví.

Tham khảo thêm chi tiết tại: https://wiki.trezor.io/Setting_up_Trezor_One

Hướng dẫn kết nối Trezor One trên Coin98 Extension

Sau khi đã cài đặt Trezor One và tạo tài khoản coin/token thành công, bạn có thể kết nối ví lạnh trên Coin98 Extension như sau:

Bước 1: Mở Coin98 Extension → Click icon Manage Wallet ở góc trên bên trái màn hình chính → Click biểu tượng thêm ví ở góc trên bên phải màn hình;

Bước 2: Chọn Hardware Wallet → Click Khôi phục (Restore);

Lưu ý: Người dùng cần mở Coin98 Extension ở chế độ Mở Rộng Giao Diện (Expand View) khi kết nối ví lạnh.

Bước 3: Chọn Trezor EVM Wallet → Đặt tên ví → Click Khôi phục (Restore);

Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu địa chỉ ví Ethereum, vui lòng chọn Export → Nhập Passphrase để xác nhận → Bấm Enter để hoàn tất.

Lưu ý:

  • Sau khi kết nối thành công, tài sản sẽ hiển thị trên màn hình chính của tab Wallet.

  • Người dùng có thể gửi/nhận token trong ví lạnh, swap, kết nối dApps,... như thường trên Coin98 Extension. Tuy nhiên, khi nhận tài sản, vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ ví, mạng lưới và đảm bảo coin/token đó đã được Trezor hỗ trợ. Bạn có thể kiểm tra bằng cách tìm tên coin/token tại đây.

Last updated