Hướng dẫn tạo ví trên Coin98 Extension

Ví Multi-Chain cho phép lưu trữ, gửi và nhận nhiều đồng coin / token trên các chuỗi khối khác nhau chỉ với một Seed Prase. Người dùng hiện có thể sử dụng Ví multi-Chain với tổng số trên 80 chuỗi khối được hỗ trợ trên Coin98 Extension.

Để tạo ví multi-chain trên Coin98 Extension, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tưởng Tất cả các ví (All Wallets) ở góc trên bên trái màn hình chính → Nhấn vào biểu tượng thêm ví ở góc trên bên phải;

Bước 2: Chọn loại ví mà bạn muốn dùng và nhấn chọn Tiếp tục (Continue). Coin98 hiện tại hỗ trợ các loại ví sau:

  1. Ví Social (Social Wallet)

  2. Ví Nóng (Hot Wallet)

  3. Ví Lạnh (Hardware Wallet)

  4. Ví chỉ xem (Watch only)

Bước 3: Chọn biểu tượng Multi-Chain, sau đó chọn Tạo mới (Create);

Bước 4: Đặt tên ví theo ý muốn và nhấn Tiếp theo (Next)

Bạn có thể nhấn chọn biểu tượng tùy chỉnh ở góc trên bên phải màn hình để chọn loại Seed phrase bạn muốn. Coin98 hiện tại hỗ trợ tạo ví với cả 2 loại Seed Phrase : 12 từ khóa và 24 từ khóa. Khi bạn tạo ví mới, Seed Phrase 12 từ khóa sẽ được cài đặt mắc định.

Bước 5:

  • Sao lưu Seed Phrase và Private Key ở nơi an toàn. Lưu ý: Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để bạn truy cập vào ví và tài sản. Vui lòng đảm bảo sao lưu đúng từng từ trong cụm khóa khôi phục và đúng thứ tự;

  • Nhập lại cụm khóa khôi phục vào ô bên dưới key;

  • Đọc kỹ lưu ý và tick xác nhận bạn đã hiểu rủi ro có thể xảy ra nếu mất key → Click Tạo ví (Create Wallet).

Ví mới sẽ ngay lập tức được hiển thị trên màn hình chính. Bạn có thể vào lại mục Tất cả các ví (All Wallets) để xem và quản lý tất cả các ví đã tạo hoặc đã khôi phục trên Coin98 Extension.

Last updated