Hướng dẫn khóa và mở khóa Coin98 Extension

Hướng dẫn khóa Coin98 Extension

Click trực tiếp vào biểu tượng ổ khóa ở góc phải màn hình chính.

Hướng dẫn mở khóa Coin98 Extension Wallet

Bước 1: Mở Coin98 Extension;

Bước 2:

  • Nếu mật khẩu của bạn là dạng chữ (Text Password), nhập mật khẩu và click Mở khóa (Unlock);

  • Nếu bạn sử dụng mật khẩu ma trận (Matrix Password), hãy nhấn giữ và di chuyển chuột cho đến khi số vào đúng vị trí đã đặt.

Last updated