Hướng dẫn chuyển đổi Current Network trên Coin98 Extension

Mỗi nền tảng có cơ chế kết nối riêng và có thể cho phép liên kết ví ở nhiều blockchain. Vì vậy, người dùng cần điều chỉnh Current Network để kết nối dApp thành công ở mạng lưới mong muốn.

Bước 1: Mở Coin98 Extension → Click ô Current Network ở góc trên chính giữa màn hình;

Bước 2: Lựa chọn mạng lưới mong muốn, đồng thời tương thích với dApp;

Ví dụ, đối với PancakeSwap - nền tảng AMM DEX xây dựng trên mạng lưới BNB Smart Chain → Cần chọn ưu tiên BNB Smart Chain;

Bước 3: Kết nối với dApp. Chúng tôi sẽ dùng PancakeSwap làm ví dụ ở hướng dẫn này. Bạn có thể thực hiện các bước tương tự ở các dApp khác:

  • Truy cập PancakeSwap (https://pancakeswap.finance/) → Click Connect Wallet (Kết nối ví);

  • Chọn ví Coin98 → Xác nhận kết nối;

Một số DApps sẽ hiển thị cửa sổ pop-up yêu cầu thay đổi mạng lưới trên Coin98 Extension nếu mạng lưới hiện tại của Current Network và mạng lưới đã chọn trên DApp không khớp với nhau.

Lưu ý:

Trong trường hợp sử dụng multichain DApp bị lỗi Wrong Network, người dùng cần chuyển đổi mạng lưới tương ứng trong Current Network.

Last updated