Cách hiển thị lại Passphrase trên Coin98 Extension

Passphrase/Private Key phải được sao lưu ngay từ đầu ở bước tạo ví.

Tuy nhiên, nếu bạn vô tình xóa hoặc quên key, có thể xem lại key như sau:

Bước 1: Click icon Manage Wallet ở góc trên bên trái màn hình chính Coin98 Extension;

Bước 2: Click chọn ví muốn xem key → Click Hiện Key (Show Private Key & Passphrase).

Nếu là ví multi-chain, click chọn ví multi-chain trước → Click vào ví con trực thuộc → Click Hiện Key (Show Key Info).

Lưu ý: Tất cả ví con trong cùng một ví multi-chain sẽ có cùng Passphrase. Từng ví con này còn có thể có Private Key riêng tùy cơ chế của từng blockchain, bạn có thể sử dụng thêm Private Key này nếu cần.

Last updated