Gửi nhầm C98 vào địa chỉ hợp đồng có lấy lại được không?

Đầu tiên Coin98 Super App rất lấy làm tiếc cho trường hợp này của bạn vì Coin98 Super App không thể khôi phục token về ví cho bạn được.

Hợp đồng thông minh C98 chưa triển khai chức năng cho phép khôi phục token gửi nhầm. Bạn lưu ý các giao dịch đã thực hiện trên blockchain không thể hoàn lại nên bạn luôn cần đảm bảo địa chỉ ví của người nhận chính xác trước khi phê duyệt giao dịch.

Last updated