Hướng dẫn tạo ví Multi-chain

Để tạo ví Multi - Chain trên Coin98 Super Wallet, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn Manage Wallets (Quản lí ví), chọn biểu tượng Add Wallet (Thêm ví).

Bước 2: Chọn biểu tượng Hot Wallet (Ví Nóng) -> chọn Continue (Tiếp tục)

Bước 3: Chọn Multi - Chain, điền tên Ví -> chọn Next (Tiếp theo).

Bước 4: Bạn có thể chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải để chọn loại Seed Phrase. Coin98 hỗ trợ tạo 2 loại Seed Phrase cho ví Multichain: 12 từ và 24 từ. Seed Phrase 12 từ được đặt làm mặc định.

Bước 5:

Sao lưu Seed Phrase và Private Key ở nơi an toàn. (Lưu ý: Đây là thông tin cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của bạn. Bạn toàn quyền kiểm soát ví của mình và tài sản trong ví thông qua các khoá khôi phục này. Nếu bạn làm mất các khoá khôi phục này đồng nghĩa với việc bạn không thể truy cập được ví của mình)

  • Bạn sao chép và dán Seed Phrase hoặc Private Key vào ô Confirm (Xác nhận).

  • Tick vào ô Sao lưu khoá khôi phục của bạn và click vào icon copy để xác nhận là bạn đã lưu lại Seed Phrase và Private Key. Một lần nữa, bạn cần phải lưu lại 12 từ Seed Phrase (hoặc 24 từ) của ví Multichain, cũng như cần lưu chuỗi ký tự của Private Key (của mỗi địa chỉ ví thuộc các chain khác nhau như Solana, BNB Smart Chain, v.v nằm trong cùng 1 ví Multichain) ở nơi an toàn và tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu không, tài sản có trong ví của bạn có nguy cơ bị đánh cắp khi ai đó biết được những dãy ký tự của các khoá khôi phục này (Seed Phrase, Private Key).

  • Tick vào hai ô còn lại để xác nhận bạn đã hiểu về các rủi ro nếu làm mất Seed Phrase.

  • Chọn Create Wallet (Tạo ví).

‌Sau khi hoàn tất, bạn cũng có thể truy cập All Wallets → Manage All Wallets (Quản lý tất cả ví) để kiểm tra ví Multi-Chain vừa được tạo.

Last updated