Hướng dẫn tải và cài đặt Coin98 Super Wallet

Coin98 Super App hiện đã có trên cả App Store (iOS) và Google Play (Android).

Android

Có hai cách để cài đặt Coin98 Super App:

Cách 1: Tìm và chọn Coin98 Finance - Crypto Wallet & DeFi Gateway bằng cách nhập "Coin98" vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng CH Play, sau đó nhấp vào Tải xuống.

Cách 2: Nhấp vào đường link này và tải xuống Coin98 Wallet: https://android.coin98.com/

iOS

Có hai cách để cài đặt Coin98 Super App:

Cách 1: Tìm và chọn Coin98 Finance - Crypto Wallet & DeFi Gateway bằng cách nhập "Coin98" vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng App Store, sau đó nhấp vào Tải xuống.

Cách 2: Nhấp vào đường link này và tải xuống Coin98 Wallet: https://ios.coin98.com/

Last updated