Hướng dẫn khôi phục ví Multi-chain vào Coin98 Super Wallet

Để khôi phục ví Multi-Chain wallet vào Coin98 Super Wallet, bạn cần Seed Phrase để hoàn tất quá trình khôi phục. Vì vậy. bạn lưu ý phải lưu trữ Seed Phrase cẩn thận ngay từ lúc tạo ví.

Lưu ý: Seed Phrase và Private Key là khoá bảo mật, khoá khôi phục (Recovery keys) của ví. Trong đó, Seed Phrase bao gồm các từ khoá tiếng Anh bất kỳ và Private Key sẽ bao gồm một dãy các chữ và số. Nếu bạn muốn khôi phục ví thì cần sử dụng các khoa khôi phục này: Private Key dành cho khôi phục ví Single-chain wallet hoặc Seed Phrase dành cho single-chain wallet và Multichain wallet

Hướng dẫn khôi phục ví Multi-chain trên Coin98 Super Wallet (phiên bản Mobile)

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn All Wallet (Tất cả ví).

Bước 2: Chọn biểu tượng Add Wallet (Thêm ví) -> chọn Hot Wallet (Ví nóng)

Bước 3: Bạn chọn biểu tượng ví Multi-Chain, sau đó chọn Restore (Khôi phục)

Bước 4: Điền tên ví, nhập từ khoá Seed Phrase bạn đã lưu để khôi phục

Bước 5: Chọn chuẩn của mỗi ví chain khác nhau (nếu cần) để khôi phục, như Bitcoin, Solana, Avalanche C-chain v.v -> chọn Restore (Khôi phục)

Lưu ý: Ở từng lựa chọn chuẩn ví của mỗi ví chain khác nhau, bạn cần xác định được ví mình đang dự định khôi phục ở chuẩn nào để có lựa chọn phù hợp. Xem thêm tại mục Lưu ý của bài viết này

Quá trình khôi phục trên Coin98 App đã hoàn tất!

Sau khi khôi phục thành công, các số dư token có trong ví của bạn sẽ ngay lập tức xuất hiện trên màn hình chính. Bạn cũng có thể truy cập mục Quản lý Ví để xem và quản lý tất cả các ví đã tạo/khôi phục của mình trên Coin98 Super Wallet

Hướng dẫn khôi phục ví Multi-chain vào Coin98 Extension

Bước 1: Chọn biểu tượng Quản lý ví (Manage Wallets) ở góc trên bên trái màn hình chính → Chọn vào biểu tượng Thêm ví ở góc trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Hot Wallet và chọn Tiếp tục (Continue)

Bước 3: Chọn Multichain -> chọn Khôi phục (Restore)

Bước 4: Đặt tên cho ví và nhập Seed Phrase vào ô Seed Phrase

Bước 5: Chọn chuẩn của mỗi ví chain khác nhau (nếu cần) để khôi phục, như Bitcoin, Solana, Avalanche C-chain v.v -> chọn Restore (Khôi phục)

Lưu ý: Ở từng lựa chọn chuẩn ví của mỗi ví chain khác nhau, bạn cần xác định được ví mình đang dự định khôi phục ở chuẩn nào để có lựa chọn phù hợp. Xem thêm tại mục Lưu ý của bài viết này

Sau khi khôi phục thành công, các số dư token có trong ví của bạn sẽ ngay lập tức xuất hiện trên màn hình chính. Bạn cũng có thể truy cập mục Quản lý Ví để xem và quản lý tất cả các ví đã tạo/khôi phục của mình trên Coin98 Extension

Lưu ý

1. Coin98 hỗ trợ 2 tùy chọn Chuẩn (Standard), New Standard và Old Standard cho mỗi ví trên một số blockchain như Bitcoin, Solana, Avalanche C-chain, Viction (trước đây là Tomochain), Celo, Injective, The Open Network, Tron và Aptos (bao gồm Aptos Testnet, Aptos Devnet và Aptos mainnet).

2. Standard mặc định khi tạo ví mới/khôi phục ví đã có trên Coin98 Super Wallet là New Standard. Nếu bạn muốn khôi phục bằng Old standard. Vui lòng chọn Old Standard trong mục Cài đặt nâng cao khi khôi phục ví

Blockchain không thuộc nhóm EVM

Ví Bitcoin:

Coin98 Super Wallet hỗ trợ bạn import ví Bitcoin với 2 loại địa chỉ:

  • Địa chỉ Legacy: Bắt đầu dãy địa chỉ với số “1”, ví dụ như 1A1Zc0dA…, thường được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch.

  • Địa chỉ Bech32: Bắt đầu dãy địa chỉ với “bc1”, ví dụ như bc1zahd…, thường được hỗ trợ bởi các ví tiền điện tử non-custodial như Trust Wallet, Coinbase, .... Nếu trước đây bạn gặp khó khăn trong việc gửi BTC giữa các sàn giao dịch (thường hỗ trợ địa chỉ ví Legacy) và ví (thường hỗ trợ địa chỉ Bech32), thì hiện tại Coin98 Super Wallet đã hỗ trợ bạn có thể gửi BTC từ địa chỉ ví Legacy sang địa chỉ Bech32 và ngược lại một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Coin98 Super App khuyến khích bạn sử dụng địa chỉ ví Bech32 để tận hưởng chi phí giao dịch rẻ hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn so với địa chỉ ví Legacy.

Ví Solana:

  • New Standard là tuỳ chọn khôi phục nếu bạn đã tạo ví chuẩn mới trên Coin98 Super Wallet. Ngoài ra đây còn là tuỳ chọn cải tiến, cho phép người dùng khôi phục ví Phantom/ Sollet mà vẫn giữ nguyên định dạng địa chỉ ví cũ.

  • Old Standard là tuỳ chọn khôi phục dành cho ví chuẩn cũ đã được tạo trên Coin98 Super Wallet. Nếu bạn đã sử dụng chuẩn mới thì có thể bỏ qua chuẩn này.

  • Nếu bạn khôi phục ví Solana từ các ví có chuẩn khác trên Coin98 Super Wallet ví bạn sẽ bị thay đổi địa chỉ.

Ví Injective, The Open Network, Tron và Aptos Wallet

  • New Standard là tuỳ chọn khôi phục nếu bạn đã tạo ví chuẩn mới trên Coin98 Super Wallet

  • Old Standard là tuỳ chọn khôi phục dành cho ví chuẩn cũ đã được tạo trên Coin98 Super Wallet. Nếu bạn đã sử dụng chuẩn mới thì có thể bỏ qua chuẩn này.

Blockchain thuộc nhóm EVM

Ví Celo, Avalanche (C-chain), Vitction:

  • New Standard là tuỳ chọn khôi phục nếu bạn đã tạo ví chuẩn mới trên Coin98 Super Wallet từ trước. Ngoài ra đây còn là tuỳ chọn cải tiến, tối ưu các ví của những blockchain platform được xây dựng trên EVM của Ethereum về cùng một địa chỉ ví với ví Ethereum.

  • Old Standard là tuỳ chọn khôi phục dành cho ví chuẩn cũ đã được tạo trên Coin98 Super Wallet. Nếu bạn đã sử dụng chuẩn mới thì có thể bỏ qua chuẩn này.

Last updated