Giao dịch C98 ở đâu?

C98 là native token của hệ sinh thái Coin98. C98 được phát hành trên ba blockchain khác nhau: Ethereum, Binance Smart Chain và Solana. C98 đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ sinh thái Coin98, đồng thời mang lại lợi nhuận cho người nắm giữ token và quyền lợi tham gia vào sự phát triển Coin98.

Giao dịch C98 ở đâu?

C98 hiện tại đã có mặt nhiều sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX). Để giúp người dùng giao dịch một cách dễ dàng hơn, Coin98 xin giới thiệu với các bạn những sàn giao dịch C98 hàng đầu thế giới, được nhiều người tin tưởng và sử dụng.

Các sàn giao dịch tập trung

Spot

Margin

Futures

Các sàn giao dịch phi tập trung

Last updated