Tôi có thể lưu trữ C98 ở đâu?

C98 được hỗ trợ trên 3 blockchain phổ biến bao gồm Ethereum (ERC20), Binance Smart Chain (BEP20), Viction (VRC25) và Solana (SPL). Do đó, người dùng có thể lưu trữ C98 một cách an toàn trên Coin98 Wallet, ví tiền mã hoá không lưu ký và là DeFi Gateway dẫn đầu thị trường trong thị trường tiền mã hoá.

Người dùng có thể chuyển C98 đến địa chỉ ví tương ứng với từng chain trên Coin98 Mobile Wallet và Coin98 Extension Wallet.

Đặc biệt, khi người dùng lưu trữ C98 trên Coin98 Wallet, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ DeFi của toàn bộ hệ sinh thái Coin98 từ việc giao dịch trực tiếp trong ứng dụng, kết nối liền mạch với các dApp, quản lý danh mục đầu tư cho đến dịch vụ staking và farming ngay trong app sắp ra mắt trong thời gian tới.

Ngoài ra, nếu người dùng quen với việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung, bạn có thể mua C98 và giữ C98 trực tiếp trên các sàn giao dịch.

Last updated