Cách cài đặt Coin98 Extension Wallet thủ công trên Firefox

Bước 1: Hãy tải file dưới đây

Bước2: Giải nén file đã tải về

Bước 3: Copy link url này about:debugging#/runtime/this-firefox và dán vào trình duyệt FireFox

Bước 4: Chọn Load Temporary Add-on, chọn thư mục đã giải nén ở bước 3

Bước 5: Chọn file có đuôi manifest.json và tải lên

Coin98 Extension đã được cài đặt trên FireFox. Sau khi cài đặt, người dùng có thể kết nối với các ứng dụng phi tập trung (DApp) để giao dịch, staking, farming.