Tour de Web3

Đăng ký tham gia sự kiện Vietnam Tour de Web3 Hanoi tại đây

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách:

1. Hướng dẫn tải và cài đặt app Coin98 Super App

Bạn có thể download Coin98 Super App về điện thoại tại:

Dành cho máy tính: Tải Coin98 Extension cho trình duyệt trên máy tính (Chromium-based) tại đây

2. Cách tạo ví Multichain trên Coin98 Super App

Phần này hướng dẫn tạo ví Multichain mới. Nếu bạn đã tạo ví trước đây và muốn khôi phục ví, tham khảo Hướng dẫn khôi phục ví Multichain trên Coin98 Super App

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn Tất cả ví (All Wallet), chọn biểu tượng Thêm ví (Add Wallet).

Bước 2: Chọn biểu tượng Multichain, sau đó chọn Khởi tạo (Create).

Bước 3: Điền tên ví. Chọn Tiếp theo (Next).

Bước 4: Sao lưu Passphrase và Private Key ở nơi an toàn.

  • Bạn sao chép và dán Passphrase hoặc Private Key vào ô Xác nhận (Confirm).

  • Tick vào ô Sao lưu khoá khôi phục của bạn và click vào icon copy để xác nhận là bạn đã lưu lại Passphrase và Private Key.

  • Chọn Tạo ví (Create Wallet).

  • Tick vào hai ô còn lại để xác nhận bạn đã hiểu về các rủi ro nếu làm mất Passphrase.​

Dành cho máy tính: Xem Hướng dẫn tạo ví trên Extension tại đây

3. Lấy địa chỉ ví BEP-20

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn Tất cả ví (All Wallets)

Bước 2: Bấm vào ví Multichain của bạn để hiện ra các ví con thuộc ví Multichain đó. Sau đó, bấm vào ví BNB Smart Chain

Bước 3: Bấm chọn Sao chép địa chỉ ví (Copy address). Lúc này, bạn đã copy thành công chỉ ví BEP-20

Dành cho máy tính

Last updated